Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Uitstel Wet DBA

Donderdag 24 november 2016

In april 2016 hebben we u geïnformeerd over het verdwijnen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de verplichting voor een overeenkomst bij het inhuren van een zzp’er. Dit als gevolg van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties.
Op 18 november heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangekondigd dat de volledige invoering van de Wet DBA wordt uitgesteld. Reden daarvoor is de onduidelijkheid die er in de praktijk heerst over de begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’. Over deze begrippen dient eerst extra duidelijkheid te worden verschaft.
Bovenstaande betekent niet dat de VAR weer terugkomt; de afschaffing daarvan blijft van kracht. De gevolgen die we in april 2016 voor u op een rijtje hebben gezet, blijven dus van kracht. Er is enkel uitstel van de handhaving door de Belastingdienst.