Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Informatiedocument Privacy

Donderdag 24 november 2016

Wie is – binnen de context van de school – nu de bewerker, betrokkene of verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens? En binnen welke kaders dient een school te handelen als het gaat om verzamelen of delen van informatie? Mag een school zomaar foto’s van leerlingen plaatsen op de website?
Antwoorden kunt u vinden in het Informatiedocument Privacy dat vorige maand per e-mail is verzonden. Dit informatiedocument bevat een checklist om te kijken op welke punten nog aandacht moet worden besteed aan het onderwerp privacy.
Heeft u vragen over dit informatiedocument, wilt u ondersteuning bij het opstellen van uw privacy beleid of zijn er specifieke praktijkvragen die om een wettelijke toets vragen? Neemt u dan contact op met de VBSO.