Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Lerarenregister

Donderdag 24 november 2016

De Tweede Kamer heeft op 11 oktober 2016 het wetsvoorstel lerarenregister aangenomen.
Verschillende Kamerfracties hebben wel hun bedenkingen geuit bij het huidige voorstel. In het veld, en met name onder leerkrachten, zou onvoldoende draagvlak zijn voor het register. De VBSO staat om genoemde reden ook kritisch tegenover het wetsvoorstel. De bedoeling is dat het wetsvoorstel nog voor het einde van het jaar in de Eerste Kamer wordt behandeld. We houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.