Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Aangepaste versie bestuurlijke beleidsdocumenten beschikbaar

Donderdag 24 november 2016

De aangepaste versie van de bestuurlijke beleidsdocumenten is beschikbaar.

Aanpassingen op de volgende punten zijn doorgevoerd.

  De documenten zijn toegankelijker gemaakt.

  Nieuwe wet- en regelgeving is verwerkt.

  Taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders en bestuurders zijn duidelijk benoemd.

  Prestatie-indicatoren voor de domeinen identiteit, onderwijs, personeel, huisvesting, financiën en communicatie zijn toegevoegd.

  De verantwoordingsrapportage is completer, duidelijker en beter hanteerbaar gemaakt.

 

 

U kunt de bestuurlijke beleidsdocumenten opvragen via mr. J.P.A. (Annelies) Bax, jpabax@vbso.nu