Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Terugblik bijeenkomst Bestuur en toezicht

Donderdag 24 november 2016

Op dinsdagavond 22 november heeft de jaarlijkse bijeenkomst Bestuur en toezicht plaatsgevonden. Ruim 40 deelnemers kwamen in Gouda bijeen om na te denken over de wijze van verantwoorden binnen het bestuur en de gevolgen van een aantal actualiteiten voor het bestuur. We kijken terug op een goede bijeenkomst.
Door de VBSO is een toelichting gegeven over de veranderingen die zijn doorgevoerd in de bestuurlijke beleidsdocumenten. Daarbij werd ook ingegaan op hoe de verantwoordingsrapportage – onderdeel van de bestuurlijke beleidsdocumenten - in de praktijk dient te functioneren. Het schoolbestuur van de Graaf Jan van Nassauschool te Gouda heeft een toelichting gegeven over hun wijze van verantwoorden. In het tweede deel van de bijeenkomst stonden twee actualiteiten centraal: de gevolgen van de wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen en het vernieuwde toezicht van de inspectie.
De Rehobothschool te Uddel heeft in de afgelopen weken kennis gemaakt met het vernieuwde toezicht van de inspectie. Bestuur en directeur van de Rehobothschool hebben tijdens de bijeenkomst hun ervaringen gedeeld. Het nieuwe onderzoekskader van de inspectie gaat D.V. in augustus 2017 van kracht; dit schooljaar voert de inspectie, naast het gebruikelijke toezichtsonderzoek, al onderzoek uit volgens het nieuwe onderzoekskader. Op deze wijze wil de inspectie het onderwijsveld en eigen medewerkers laten wennen aan de nieuwe vorm van toezicht.
Doel van de bijeenkomst was niet enkel kennisoverdracht maar ook moment van evaluatie en inventarisatie voor de VBSO wat we voor onze scholen kunnen betekenen rond het thema Bestuur en toezicht. De handreikingen die daarvoor zijn gedaan, bespreken we binnen de werkgroep Bestuur en toezicht. We hopen u daar binnenkort een terugkoppeling van te geven.

Presentaties van de bijdragen tijdens de bijeenkomst kunt u opvragen via de VBSO.