Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Woensdag 28 september 2016

Met ingang van 1 januari 2017 worden alle wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) ten gevolge van de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen van kracht. Op 14 september werd dit bekend gemaakt in het Staatsblad. In een eerder nieuwsbericht meldden we u dat het wetsvoorstel Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen werd aangenomen.
Dit betekent dat u per D.V. 1 januari 2017 reglementen en statuten van adviesraden dient aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Eind 2017 zullen we voorbeelddocumenten daarvan toesturen.