Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Thema sociale veiligheid in Criterium

Woensdag 28 september 2016

Staatssecretaris Dekker maakte op 19 september bekend dat het aandeel leerlingen in het basisonderwijs dat wordt gepest de afgelopen twee jaar is gedaald van 14 naar 10 procent. Dat is een positieve ontwikkeling. Toch betekent dit nog niet dat het thema sociale veiligheid geen aandacht meer behoeft. Iedere dag krijgen er nog kinderen met pesten te maken. Maar wat is nu de juiste methode voor de aanpak van pesten?
Deskundigen zijn het erover eens dat een effectieve aanpak van pesten zich richt op de groep als geheel. Het isoleren van een leerling die wordt gepest kan juist een averechts effect hebben. In het nummer van het blad Criterium – met als thema ‘sociale veiligheid’ - dat donderdag 29 september bij u op de mat viel, kunt u hier meer over lezen. Daarnaast gaan we in de cursus Sociale veiligheid uitgebreid op bovenstaand thema in. Het doel van de cursus is om de coördinator voldoende toe te rusten met kennis en vaardigheden om vorm en inhoud te geven aan de vereiste functie. Voor meer informatie over het thema sociale veiligheid kunt u contact opnemen met dhr. K. (Korstiaan) Karels MSc (kkarels@koc.nu) of mr. J.P.A. (Annelies) Bax (jpabax@vbso.nu).