Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Nieuwe versie Beleidskader

Donderdag 25 augustus 2016

Als gevolg van de nieuwe cao PO is het Beleidskader van de VBSO gewijzigd.

Het bestuur van de VBSO blijft bij het standpunt vanwege principiële redenen geen cao-partij te willen zijn. Als gevolg daarvan wil de VBSO een eigen Beleidskader houden.

Het Beleidskader kent op een drietal punten afwijking van de nieuwe cao PO: de leer-levenbepaling, mogelijkheid tot omzetting naar adviesrecht voor de medezeggenschapsraden en de mogelijkheid tot het voeren van decentraal georganiseerd overleg door de VBSO met eigen organisaties.

Voor het overige deel gelden de teksten van de nieuwe cao PO.

Door middel van de voorlichtingsbijeenkomst in juni bent u voorgelicht over de gevolgen van deze nieuwe bepalingen. 

 

Het Beleidskader ligt op dit moment ter advisering voor aan het decentraal georganiseerd overleg (DGO).

 

Wanneer het Beleidskader door het bestuur van de VBSO is vastgesteld, hopen we een nieuwe versie van het Beleidskader te publiceren op de website.