Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Advies Onderwijsraad over wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

Donderdag 30 juni 2016

In een eerder nieuwsbericht hebben we u op de hoogte gesteld over de reactie van de VBSO op het wetsvoorstel Meer Ruimte voor nieuwe scholen. Inmiddels ligt er een advies van de Onderwijsraad. Een van de punten waar onder andere de VBSO bezwaar tegen heeft aangetekend, zal worden veranderd in het wetsvoorstel.

 

Adviezen Onderwijsraad

Dhr. Dekker heeft in het voorjaar van 2016 de Onderwijsraad gevraagd om een advies uit te brengen over zijn wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. Op 17 juni is het advies van de Onderwijsraad openbaar gekomen.

De belangrijkste punten worden er uitgelicht.

 

  • De Onderwijsraad adviseert de permanente uitzonderingspositie voor de laatste school van de richting te handhaven. Dit betekent dat honderdvijfentwintig kleine scholen niet hoeven te sluiten als de wet wordt ingevoerd. De staatssecretaris spreekt van een ‘onbedoeld effect van het initiële voorstel’ en heeft zijn wetsvoorstel aangepast. De VBSO onderschrijft deze aanpassing van harte. Punt van aandacht blijft nog wel dat scholen die na de invoeringsdatum van de wet onder de opheffingsnorm van de gemeente komen, geen beroep meer kunnen doen op de uitzonderingsbepaling van de laatste school van een richting.
  • De mogelijkheid van substituut kerndoelen in de WPO dient volgens de Onderwijsraad te worden gehandhaafd.
  • De Onderwijsraad heeft bedenkingen bij een aantal aspecten van de uitwerking van de voorgestelde procedure tot bekostiging. De Raad adviseert daarom de effecten van de nieuwe bekostigingsprocedure te monitoren en  daarbij aandacht te besteden aan de doelmatigheid en continuïteit van het onderwijsaanbod en aan consequenties voor bestaande scholen.

 

Vervolg

D.V. in december kunnen we een Advies van de Raad van State verwachten. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel D.V. in de eerste helft van het jaar 2017 bij de Tweede Kamer en de Eerste Kamer wordt aangeboden. De VBSO blijft de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel nauwgezet volgen.