Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen aangenomen door de Eerste Kamer

Donderdag 30 juni 2016

Het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen brengt belangrijke wijzigingen mee ten behoeve van de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs. Op 14 juni 2016 is het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet treedt naar verwachting per D.V. 1 augustus 2016 in werking.
 

Welke veranderingen staan er in het wetsvoorstel voor het primair onderwijs?

  • De benoeming van bestuurders zal gaan gebeuren op basis van vooraf openbaar gemaakte benoemingsprofielen.
  • Betrokken medezeggenschapsraden krijgen een adviserende stem bij de vaststelling van de profielen en bij benoeming en ontslag van bestuurders.
  • Versterking van de positie van de medezeggenschapsraad: rechtstreekse vergoeding van de noodzakelijke kosten voor de taken. Daarmee is de medezeggenschapsraad niet langer afhankelijk van een regeling die het bevoegd gezag van de school nu nog hiervoor moet treffen.

 

Visie VBSO

De VBSO staat kritisch tegenover de versterking van de medezeggenschap. Door het toebedelen van meerdere bevoegdheden, wordt de medezeggenschap gepositioneerd als tegenkracht. Dit kan schadelijk zijn voor de juiste verhouding tussen gezag en medezeggenschap.

De consequenties na inwerkingtreding van de wet, zullen – waar noodzakelijk - worden verwerkt bij de herziening van de bestuurlijke beleidsdocumenten door de VBSO.