Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Protocol 'Informatievoorziening aan gescheiden ouders' beschikbaar

Dinsdag 28 juni 2016

Regelmatig ontvangen we vragen van scholen over hoe de informatievoorziening aan gescheiden ouders vormgegeven moet worden. Scholen krijgen steeds vaker te maken met leerlingen die in gebroken gezinnen leven. Dat is een moeilijke zaak, niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders die hiermee te maken hebben. Als het gaat om de informatievoorziening kan dit op school voor lastige situaties zorgen. Hoofdprobleem is vaak dat de verhouding tussen de ouders zodanig is verstoord dat de ouder, die over de informatie van de school beschikt, deze niet aan de ander wil verstrekken. De school dreigt dan partij te worden in een geschil tussen de ouders, en de veiligheid van het kind kan in geding komen. Om dat te voorkomen is het van belang dat scholen beleid ontwikkelen hoe om te gaan met informatievoorziening aan gescheiden ouders.

De VBSO en de VGS hebben gezamenlijk een protocol ‘Informatievoorziening aan gescheiden ouders’ ontwikkeld. Het protocol is juridisch van aard en gaat in op zowel de wettelijke regels als de richtlijnen voor scholen die uit deze wettelijke regels voortvloeien. Het is een praktisch handvat om vast te leggen hoe de school in concrete situaties omgaat met de informatievoorziening aan gescheiden ouders. Via het Ds. G.H. Kerstencentrum kan pedagogische begeleiding worden gegeven aan leerlingen of leerkrachten die geconfronteerd worden met een echtscheiding van ouders.

Het protocol ‘Informatievoorziening aan gescheiden ouders’ is voor leden op te vragen bij de VBSO via mr. J.P.A. (Annelies) Bax, jpabax@vbso.nu.