Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Voorlichtingsbijeenkomst onderhandelaarsakkoord nieuwe cao PO

Donderdag 02 juni 2016

Eind april is het nieuwe onderhandelaarsakkoord gepresenteerd. Op dit moment loopt de ledenraadpleging bij de PO-raad en vakbonden. Daarna hoopt men het akkoord definitief te kunnen vaststellen en de cao-teksten te presenteren. De looptijd van de cao is vanaf 1 juli 2016 tot en met 1 oktober 2017. Dit betekent dat u vanaf D.V. 1 juli 2016 met de nieuwe regelgeving te maken krijgt. Om zicht te krijgen op deze nieuwe regels, organiseert de VBSO een voorlichtingsbijeenkomst.

De focus van de bijeenkomst ligt op de praktische werkwijze met betrekking tot de gevolgen van de nieuwe cao. Ter inleiding zullen de belangrijkste punten van het onderhandelaarsakkoord worden toegelicht. Vervolgens zal worden verteld hoe er in de praktijk kan worden omgegaan met de gewijzigde regelgeving. Het doel hiervan is dat er een vertaalslag wordt gemaakt naar de praktische consequenties voor de schoolpraktijk en het schoolbeleid.

De voorlichtingsbijeenkomst is gepland op D.V. woensdag 22 juni van 13.30 uur tot 16.00 uur. Locatie is het Ds. G.H. Kerstencentrum, Nieuweweg-noord 251 te Veenendaal. U kunt zich aanmelden via jpabax@vbso.nu, graag voor D.V. 10  juni.