Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Wettelijke verankering lerarenregister uitgesteld door het kabinet

Donderdag 02 juni 2016

Het wetsvoorstel met betrekking tot het lerarenregister is op 25 april 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is gericht op de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal. Het lerarenregister bestaat al een paar jaar, maar is tot nu toe vrijwillig. Ongeveer 1 op de 6 leraren heeft zich inmiddels laten registreren in het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.


Wat is het lerarenregister?

Iedere bevoegde leraar die in functie is, moet zich registreren. Om de lesbevoegdheid te behouden, moeten leraren elke vier jaar hun bekwaamheidsonderhoud aantonen door het vastleggen van bij- en nascholing. Wanneer men niet voldoet aan de eisen voor bekwaamheidsonderhoud, wordt er een aantekening gemaakt bij de vermelding in het register. Het wetsvoorstel regelt ook het registerportaal: leraren die (nog) niet aan de bevoegdheidseisen voldoen, moeten zich ook registeren.


Raad van State

Nu het wetsvoorstel op 25 april 2016 bij de Tweede Kamer is ingediend, is ook het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar geworden. De Raad van State staat kritisch tegenover het wetsvoorstel zolang aan de volgende voorwaarden niet is voldaan:

  • Het lerarentekort moet worden aangepakt.
  • Er moeten beperkingen worden gesteld aan het inzetten van onbevoegde leraren.
  • Het aanbod en de kwaliteit van lerarenopleidingen moet beter worden afgestemd op de bijscholingsvraag van scholen en de beroepsgroep moet tot ontwikkeling komen.
  • Er moet voldoende tijd en middelen ter beschikking worden gesteld.

 

Zolang aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, is het volgens de Raad van State te vroeg om het lerarenregister in te voeren. Het lerarenregister is dan slechts een register waarin bevoegde leraren hun nascholingsinspanningen moeten documenteren, en geen beroepsregister.

 

Aanpassing wetsvoorstel

Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is het wetsvoorstel aangepast. Het kabinet stelt voor het lerarenregister en registervoorportaal gefaseerd in te voeren. De bedoeling is dat elke leraar zich voor 1 augustus 2018 registreert en dat alleen een verplichting tot herregistratie geldt. Het doel is om het lerarenregister na 1 augustus 2026 volledig in te voeren.