Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

TaalActief in vraag en antwoord

Dinsdag 31 mei 2016

In welke groepen kunnen we met de methode starten?

Het materiaal voor groep 4 was in het schooljaar 2015/2016 al beschikbaar. In juni 2016 komt het materiaal voor de groepen 5 en 6 uit. Het is in principe dus mogelijk om aankomend cursusjaar ineens te starten met de groepen 4, 5 en 6. Gebruikerservaringen van scholen die de afgelopen jaren deze stap gezet hebben, leren dat de stap van een andere methode naar Taal Actief groep 6 als fors ervaren wordt. Daarom adviseren we om de invoering van groep 6 nog een jaar uit te stellen. Met groep 4 en 5 ineens starten is wel goed te doen.

 

Welke materialen moeten we in ieder geval aanschaffen?

Het basismateriaal bestaat uit: 

 1. handleiding taal (groene map) inclusief: algemene handleiding; acht themakaternen; visuele leerlijn; registratiebladen; extra oefenstof (taal verkennen).
 2. taalboeken A en B
 3. werkboeken taal A en B
 4. toetsboek taal
 5. handleiding spelling (blauwe map) inclusief: algemene handleiding; acht themakaternen; visuele leerlijn; registratiebladen; extra oefenstof; extra dictees.
 6. werkboeken spelling A en B

 

De nrs. 2,3,4 en 6 zijn leerlingmateriaal; deze dus keer het aantal leerlingen bestellen.


Aangeraden wordt om ook te bestellen:

 • antwoordenboek taal A en B
 • antwoordenboek spelling A en B

 

Optioneel kan dit naar behoefte uitgebreid worden met:

 • digibordsoftware taal en digibordsoftware spelling. Niet noodzakelijk, wel heel handig voor scholen met digiborden.
 • oefensoftware spelling; niet noodzakelijk; kan handig zijn in bijvoorbeeld RT-situaties.
 • Plusboek (met handleiding) voor taalbegaafde kinderen. Dit is zeker aan te bevelen; invoering kan echter ook later gedaan worden. (aantal = alle leerlingen met een A-score)
 • Woordenschat extra. Voor de kinderen met een beperkte woordenschat. Dit wordt gebruikt op scholen met veel leerlingen met een taalachterstand.

 

 

Hoeveel tijd moeten we inroosteren voor Taalactiviteiten?

De methode gaat uit van 60 minuten Taal per dag. Daarvan is 40 minuten Taalactiviteiten en 20 minuten Spelling. De taalactiviteiten omvatten de domeinen Taal Verkennen, Woordenschat, Spreken/Luisteren en Schrijven (in de betekenis van stellen). Begrijpend Lezen zit niet in de methode, daarvoor moet dus nog apart 1 uur per week worden ingeroosterd, vanaf groep 5-8.

 

Is er een overstapprogramma en hoe moeten we dat inzetten?

Voor elke jaargroep is er een instap-en overstapprogramma. De materialen hiervoor zijn te downloaden vanaf de website van Uitgeverij Groen en Malmberg. Hiervoor dient wel eerst een account te worden aangemaakt. Voor het instapprogramma is een week nodig. Dat is geen probleem, want de methode gaat uit van 36 weken per schooljaar. Op de website is ook een document te vinden ‘Benodigde voorkennis…’ Hierin wordt voor de domeinen Taal en Spelling per jaargroep vanaf groep 5 t/m 8 de benodigde voorkennis in kaart gebracht. Aangegeven staat welke lessen uit eerdere jaren het hiaat kunnen opvullen.

In het geval van groep 5 kan het handig zijn om voor de zomervakantie hier kennis van te nemen en een paar lessen vast aan te bieden. Het gaat om slechts enkele onderwerpen.

 

Op welke manier wordt er nascholing/ondersteuning geboden?

Er zijn diverse mogelijkheden voor scholing en implementatie. Onderstaand schema geeft een overzicht van de keuzes. In overleg is altijd maatwerk bespreekbaar (optie D). Neem daarvoor contact op met K. (Korstiaan) Karels, kkarels@koc.nu.

 

 

Bijeenkomsten

Klassenbezoeken

Kosten

Locatie

A

Themabijeenkomst ‘Werken met de methode Taal Actief’

D.V. Woensdag 21 september van 14.00 tot 20.00 (inclusief maaltijd).

Niet inbegrepen

€ 225,- per deelnemer, bij meer dan 3 deelnemers per school € 200,- per deelnemer

Ds. G.H. Kerstencentrum, Veenendaal

B

Twee of drie implementatiebijeenkomsten verspreid over het cursusjaar; te organiseren met een cluster van twee of meer scholen in de regio.

1 of 2 klassenbezoeken  per deelnemende leerkracht gericht op leerkracht vaardigheden in het gebruik van de methode; een startbezoek en een herhalingsbezoek na de 1e en de 2e bijeenkomst.

factureren per school; offerte op aanvraag.

Op één van de scholen in de regio.

C

Twee of drie  implementatiebijeenkomsten: verspreid over het cursusjaar op de eigen school te organiseren.

offerte op aanvraag.

Op locatie

D

Maatwerk wat betreft bijeenkomsten en klassenbezoeken

offerte op aanvraag.

Op locatie