Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Het gesprek met de inspectie

Vrijdag 08 september 2017

Vanaf 1 augustus 2017 houdt de Inspectie van het Onderwijs op een nieuwe manier toezich...

Lees meer


Nieuwe Code Goed Bestuur

Donderdag 31 augustus 2017

Op 1 augustus 2017 is de nieuwe Code Goed Bestuur in werking getreden. De Algemene Lede...

Lees meer


Formats adviesraden beschikbaar

Donderdag 29 juni 2017

Ter ondersteuning voor besluitvorming van schoolbesturen en het betrekken van de adviesraa...

Lees meer


Ondertekening schoolrapport: is dat noodzakelijk?

Donderdag 29 juni 2017

De vakantie staat weer voor de deur en de schoolrapporten komen eraan. In de regel wor...

Lees meer


Wijziging van de Wms: raadpleging achterban

Donderdag 29 juni 2017

De nieuwe Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in...

Lees meer


Aansprakelijkheid bij schoolreisjes: hoe zit het precies?

Donderdag 29 juni 2017

De aansprakelijkheid van scholen stond vorige week weer in de belangstelling. Rechtbank...

Lees meer


Binnenkort: nieuwe schoenen voor het Ds. G.H. Kerstencentrum en de VBSO

Woensdag 31 mei 2017

Oude schoenen weggooien voor u nieuwe hebt is niet verstandig. Maar... dat er soms nieu...

Lees meer


Regiobijeenkomsten banenafspraak

Woensdag 31 mei 2017

In een van de vorige nieuwsberichten heb...

Lees meer


Is afwijking van de zomervakantieplanning mogelijk?

Woensdag 31 mei 2017

Het ministerie van OCW stelt de data voor de zomervakanties vast. Sinds het school...

Lees meer


Beschikbaar: taakprofielen coördinator sociale veiligheid, vertrouwenspersoon, contactpersoon

Woensdag 31 mei 2017

Sinds 2015 is iedere school verplicht een coördinator aan te stellen op het gebied...

Lees meer


Burgerschapsonderwijs

Woensdag 26 april 2017

Onlangs is door de inspectie onderzoek gedaan naar burgerschapsonderwijs in het PO en h...

Lees meer


Effecten op jaarrekening regeling duurzame inzetbaarheid

Woensdag 26 april 2017

Rijksoverheid heeft een document gepubliceerd over de regeling duurzame inzetbaarheid, ...

Lees meer


Arbeidsomstandighedenwet: wijzigingen per 1 juli 2017

Woensdag 26 april 2017

Per D.V. 1 juli 2017 is een aantal wijzigingen van kracht in de Arbowet. Met de aanpass...

Lees meer


Huisvestingsvoorstel PO en VO

Donderdag 30 maart 2017

De werkgeversorganisaties PO-raad en VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten...

Lees meer


Vernieuwde toezicht inspectie: planning vierjaarlijks onderzoek

Donderdag 30 maart 2017

De inspectie presenteert op korte termijn de globale planning van het onderzoek naar be...

Lees meer


Pauze: waar heeft een leerkracht recht op?

Donderdag 30 maart 2017

Bij bijvoorbeeld het veranderen van schooltijden kunnen er vragen ontstaan over de pauz...

Lees meer


Verzuimmeldingen via het Verzuimregister

Woensdag 29 maart 2017

Scholen dienen vanaf D.V. 1 april 2017 ongeoorloofd verzuim digitaal door te geven via ...

Lees meer


De banenafspraak voor arbeidsbeperkten

Woensdag 29 maart 2017

In het sociaal akkoord in 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werkn...

Lees meer


ROV-congres

Dinsdag 21 maart 2017

6 april D.V. zal het derde ROV-congres gehouden worden. Thema is: Samen opvoeden?! Beli...

Lees meer


Invoering lerarenregister uitgesteld

Woensdag 22 februari 2017

Staatssecretaris Dekker heeft aangegeven dat het lerarenregister in elke geval met é...

Lees meer


Monitoring sociale veiligheid: wat zijn de eisen?

Woensdag 22 februari 2017

Een van de verplichtingen van de wet Veiligheid op school is de monitoring van veiligheids...

Lees meer


Evaluatie cursussen adviesraden

Woensdag 22 februari 2017

In de cursussen voor adviesraden op 8 en 15 februari te Veenendaal en Bruinisse zijn we in...

Lees meer


Congres ROV 06-04-17

Donderdag 09 februari 2017

Donderdag 6 april 2017 D.V. zal het 3e congres van de ROV plaatsvinden. Het the...

Lees meer


Klokkenluidersregeling

Donderdag 26 januari 2017

Werkgevers met tenminste 50 werknemers dienen een procedure vas...

Lees meer


100 jaar vrijheid van onderwijs

Donderdag 26 januari 2017

Dit jaar bestaat de grondwettelijke vrijheid van onderwijs in Nederland 100 jaar. Op D.V. ...

Lees meer


Herinnering cursus adviesraden

Donderdag 26 januari 2017

Enige tijd geleden hebben we u per e-mail een uitnodiging ge...

Lees meer


Opstellen van een treasurystatuut

Donderdag 26 januari 2017

Schoolbesturen zijn verplicht om per 1 oktober 2016 een treasuryst...

Lees meer


Reglementen adviesraden

Donderdag 24 november 2016

Tijdens de bijeenkomst Bestuur en toezicht hebben we een toe...

Lees meer


Aangepaste versie bestuurlijke beleidsdocumenten beschikbaar

Donderdag 24 november 2016

De aangepaste versie van de bestuurlijke beleidsdocumenten i...

Lees meer


Informatiedocument Privacy

Donderdag 24 november 2016

Wie is – binnen de context van de school – nu de...

Lees meer


Lerarenregister

Donderdag 24 november 2016

De Tweede Kamer heeft op 11 oktober 2016 het wetsvoorstel le...

Lees meer


Terugblik bijeenkomst Bestuur en toezicht

Donderdag 24 november 2016

Op dinsdagavond 22 november heeft de jaarlijkse bijeenkomst Bes...

Lees meer


Uitstel Wet DBA

Donderdag 24 november 2016

In april 2016 hebben we u geïnform...

Lees meer


Herinnering bijeenkomst Bestuur en toezicht

Woensdag 28 september 2016

Op D.V. dinsdagavond 22 november vindt de bijeenkomst Bestuu...

Lees meer


Privacy

Woensdag 28 september 2016

Weet u dat ouders aan de school kunnen vragen om inzage, cor...

Lees meer


Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Woensdag 28 september 2016

Met ingang van 1 januari 2017 worden alle wijzigingen in de Wet me...

Lees meer


Thema sociale veiligheid in Criterium

Woensdag 28 september 2016

Staatssecretaris Dekker maakte op 19 september bekend dat he...

Lees meer


Nieuwe versie Beleidskader

Donderdag 25 augustus 2016

Als gevolg van de nieuwe cao PO is het Beleidskader van de VBSO...

Lees meer


Herziening bestuurlijke beleidsdocumenten

Donderdag 25 augustus 2016

De VBSO is op dit moment bezig met een herziening van de bestuu...

Lees meer


Afschaffing van de fictieve dienstbetrekking voor toezichthouders

Donderdag 25 augustus 2016

Maken uw toezichthouders gebruik van de fictieve dienstbetrekking? In dat geval heeft u te...

Lees meer


Cursusaanbod KOC

Dinsdag 23 augustus 2016

Hieronder treft u een deel van ons actuele cursusaanbod.


Lees meer


Terugblik voorlichtingsbijeenkomst nieuwe cao PO

Donderdag 30 juni 2016

Op 22 juni was de voorlichtingsbijeenkomst over de consequen...

Lees meer


Vernieuwde toezicht van de Inspectie

Donderdag 30 juni 2016

Vanaf D.V. augustus 2017 verandert het toezicht van de Inspectie v...

Lees meer


Advies Onderwijsraad over wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

Donderdag 30 juni 2016

In een eerder nieuwsber...

Lees meer


Wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen aangenomen door de Eerste Kamer

Donderdag 30 juni 2016

Het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen brengt belangri...

Lees meer


Protocol 'Informatievoorziening aan gescheiden ouders' beschikbaar

Dinsdag 28 juni 2016

Regelmatig ontvangen we vragen van scholen over hoe de informatiev...

Lees meer


Beschikbare materialen Taalfontein groep 4 en 5

Dinsdag 07 juni 2016

De Eben-Haëzerschool te Barneveld draait dit schooljaar voor het...

Lees meer


Voorlichtingsbijeenkomst onderhandelaarsakkoord nieuwe cao PO

Donderdag 02 juni 2016

Eind april is het nieuwe onderhandelaarsakkoord gepresenteerd. Op ...

Lees meer


Wettelijke verankering lerarenregister uitgesteld door het kabinet

Donderdag 02 juni 2016

Het wetsvoorstel met betrekking tot het lerarenregister is op 25 apri...

Lees meer


TaalActief in vraag en antwoord

Dinsdag 31 mei 2016

In welke groepen kunnen we met de methode starten?
Lees meer


Voor alle genoemde data geldt: D.V.