Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Psycho-educatie

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Groepen leerlingen

Studiebelasting
Tijdens de reguliere schooltijd

Contacturen
1-3

Coördinator
Mw. A.G. de Jong MSc

Door verschillende ontwikkelingen komt het regelmatig voor dat kinderen met een langdurige beperking (denk aan ADHD, PDD-NOS) in het reguliere basisonderwijs les krijgen. Over het algemeen krijgen deze kinderen (afhankelijk van hun leeftijd) na een diagnose informatie over hun beperkingen en worden vaardigheden aangeleerd voor de omgang met andere kinderen. Het is vaak wenselijk dat ook klasgenoten worden geïnformeerd over de diagnose. In de praktijk komt het namelijk nogal eens voor dat er in de omgang met klasgenoten problemen ontstaan. Kinderen worden soms geplaagd, omdat de klasgenoten geen kennis hebben van bepaalde gedragingen en/of beperkingen en kunnen daardoor bepaald gedrag versterken in plaats van dat ze er adequaat op reageren. Psycho-educatie kan dan een bruikbaar middel zijn.

Werkwijze
Wanneer de school daar behoefte aan heeft, kan een onderwijsadviseur psycho-educatie geven binnen een groep. De inhoud van psycho-educatie is afhankelijk van de situatie en kan één of meerdere lessen bevatten. Per situatie kan overwogen worden in hoeverre een leerling bij deze lessen wordt betrokken. Voor psycho-educatie die gericht is op een specifieke leerling, is toestemming van de ouders noodzakelijk. Met de betreffende leerling zal de les vooraf worden besproken. Afhankelijk van de wens van de ouders en de leerling zal de leerling een bijdrage kunnen leveren aan de les. Psycho-educatie is mogelijk in groepen waar kinderen voorkomen met ADHD, PDD-NOS, Asperger, ODD, Dyslexie of NLD. Eventueel wordt samengewerkt met de ambulant begeleider, die vanuit leerlinggebonden financiering (rugzak) betrokken is bij de leerling.