Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Wat doet de KLS?

 

Contactdagen
Allereerst zijn er de vergaderingen in het voorjaar en najaar. Tijdens deze vergaderingen voeren één of meer sprekers het woord, waarna er meestal een (forum-)discussie plaatsvindt. Er komen actuele onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de dagelijkse praktijk binnen het onderwijs.

Samenbindend
Tijdens deze vergaderingen is er altijd ruimte voor onderling contact en uitwisseling van ervaringen.

Belangenbehartiging
De KLS overlegt meestal één keer per jaar binnen het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) over het vaststellen van arbeidsvoorwaarden met het bestuur van de Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op gereformeerde grondslag (VBSO). Bijvoorbeeld over het wanneer wel of niet opnemen van vrije dagen. Dit overleg is door de overheid verplicht. Uniek is dat dit overleg niet plaatsvindt op basis van gelijkheid tussen werkgever en werknemer, maar op basis van de Bijbelse gezagsverhoudingen, zoals die in het vijfde gebod zijn verwoord. Dit betekent dat de KLS alleen maar adviseert. Zolang de KLS bestaat, behoeft de VBSO niet met een andere (vakbonds-)partner overleg te voeren.

Gratis juridische dienstverlening voor KLS-leden
Leden van de KLS hebben recht op gratis juridische dienstverlening. Mr. A. Klaassen en mr. J. Eerbeek zijn daarvoor het aanspreekpunt.

Blad Criterium
De KLS geeft samen met de VBSO en het Ds. G.H. Kerstencentrum (KOC) het blad Criterium uit. Een van de doelen van het blad is bezinning op onderwerpen die te maken hebben met het onderwijs. KLS-leden kunnen altijd artikelen insturen ter publicatie in het blad.

Solidamentum, scholen, kerkenraden
Het bestuur van KLS fungeert als Raad van Commissarissen voor de reformatorische studentenvereniging Solidamentum en richt zich daarbij met name op de identiteit van deze studentenvereniging. Leden van Solidamentum, scholen en kerkenraden kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden van de KLS.