Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Kwaliteitszorg

 

Zorg voor kwaliteit is erg belangrijk voor de klant en daarom heeft het ook voortdurend onze aandacht. Certificering biedt wat dat betreft duidelijkheid. Het Ds. G.H. Kerstencentrum voldoet zowel aan de eisen van ISO 9001:2008 als aan de criteria voor de Cedeo-erkenning. Daarnaast voert het Ds. G.H. Kerstencentrum het Keurmerk Onderwijsadvies.

Als scholen advies en begeleiding inkopen, moeten ze ervan op aankunnen dat ze in zee gaan met een betrouwbare organisatie. Belangrijke elementen daarbij zijn klantgerichtheid, professionaliteit, kennis en zorgvuldige afstemming van vraag en aanbod.

 


Certificering Certiked

Certiked is een certificerende instantie die is opgericht voor ISO-certificering van de kennisintensieve dienstverlening. Deze wordt uitgevoerd door organisaties waarin de kennis in de hoofden van mensen een belangrijke rol speelt, zoals het geval is bij een adviesorganisatie.

Certiked ziet kwaliteitsmanagement niet als een apart proces binnen de organisatie, maar als een integraal onderdeel van management en bedrijfsvoering. Daarnaast kijkt Certiked (en ISO) nauwlettend of de organisatie het belang van de klant goed voor ogen heeft en of de organisatie dat belang kan waarborgen.

Het Ds. G.H. Kerstencentrum is sinds 1998 gecertificeerd. Jaarlijks vindt hertoetsing plaats, hetgeen de zekerheid geeft dat kwaliteitszorg de aanhoudende zorg is van het Ds. G.H. Kerstencentrum.


Cedeo-erkenning

Het Ds. G.H. Kerstencentrum is ook Cedeo-erkend. Cedeo is een onafhankelijke toetsingsinstantie die organisaties onderzoekt op klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

Om voor een Cedeo-erkenning in aanmerking te komen moet voldaan worden aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria. Minimaal 80% van de klanten dient ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over de dienstverlening, de samenwerken met de organisatie en de behaalde resultaten.


EDventure Keurmerk Onderwijsadvies

Onderwijsadviesbureaus komen voor een keurmerk in aanmerking als ze beschikken over een ISO 9001-certificaat en een Cedeo-erkenning. Het Ds. G.H. Kerstencentrum is één van de onderwijsadviesbureaus die het Keurmerk Onderwijsadvies mag voeren.


CRKBO geregistreerd

Het Ds. G.H. Kerstencentrum is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Onderwijsinstellingen met een CRKBO-registratie hoeven geen btw te heffen over hun activiteiten.

 

 

Klachtenprocedure Ds. G.H. Kerstencentrum / VBSO

Hebt u een klacht? Laat het ons weten. Hieronder treft u de betreffende bijlagen aan.
Klachtenprocedure
Indienen klacht
Klachtenformulier