Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Geschiedenis

 

Het Ds. G.H. Kerstencentrum voorziet vanaf 1 augustus 1980 in schoolbegeleiding. Nu noemt men dat onderwijsadvies. De organisatie is opgericht door de Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag (VBSO) op verzoek van de aangesloten schoolbesturen en kreeg eerst de naam Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum. In de jaren negentig van de vorige eeuw is naast de werkzaamheden voor scholen een nieuw werkveld geopend door gezinnen te gaan begeleiden bij de opvoeding van kinderen. Na een voorzichtige start is dit taakgebied uitgegroeid tot een afdeling gezinsbegeleiding/opvoedingsondersteuning die een substantieel onderdeel van de organisatie uitmaakt. Om die reden is het predicaat ‘onderwijs’ uit de naam verwijderd en heet het bureau sinds 1 februari 2012 Ds. G.H. Kerstencentrum met de ondertitel dienstbaar aan school en gezin. Het bureau heeft een forse groei doorgemaakt in de loop der jaren. Van een medewerker in 1980 is het personeelsbestand uitgegroeid tot 17 fulltime arbeidsplaatsen in 2012. Door de groei was drie keer een verhuizing nodig.

Het Ds. G.H. Kerstencentrum is genoemd naar ds. G.H. Kersten (1882-1948). Deze predikant heeft zich in zijn leven erg ingezet voor het onderwijs. Hij zag zich genoodzaakt kerkenraden en ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid om te voorzien in onderwijs in overeen-stemming met Gods Woord en de belijdenisgeschriften van de kerk. Door zijn stimulerende leiding zijn er op diverse plaatsen in Nederland, Canada en de Verenigde Staten christelijke scholen op gereformeerde grondslag gesticht. Er is ook een schoolbesturen- organisatie opgericht waarvan ds. G.H. Kersten voorzitter werd.