Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Werkwijze

 

U kunt zich aanmelden voor psychosociale zorg door middel van het aanmeldformulier of door telefonisch contact op te nemen met het Ds. G.H. Kerstencentrum in Veenendaal (0318-517310). Na de aanmelding wordt telefonisch contact met u opgenomen door één van de coördinatoren. Tijdens dit contact wordt de hulpvraag met u doorgenomen. Als de indruk bestaat dat het Ds. G.H. Kerstencentrum op uw hulpvraag kan ingaan, wordt een afspraak gemaakt voor een intake bij u aan huis.

Na uitwerking van de intake wordt een van onze pedagogisch werkers toegewezen aan het gezin. De begeleiding wordt veelal in de thuissituatie geboden. De pedagogisch werker gaat aan de slag met de hulpvraag, komt met de ouder(s) tot een zorgplan waarin doelen en werkwijze belangrijke elementen zijn.

Tijdens de terugkerende evaluatiemomenten wordt met de ouders de voortgang en werkwijze van de hulpverlening besproken. Daarnaast belegt de pedagogisch werker periodiek cliëntbesprekingen met de coördinator en neemt deel aan intervisie- en supervisiemomenten.