Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Psychosociale zorg

 

Het Ds. G.H. Kerstencentrum, een landelijke instelling, biedt psychosociale zorg aan ouders die er prijs op stellen dat de opvoedingsondersteuning gegrond is op Gods Woord en de Drie formulieren van Enigheid. De zorg wordt geboden in de thuissituatie.

Kernbegrippen binnen onze specialisaties zijn: ADHD, autisme, contextuele hulpverlening, depressiviteit, (faal)angst, gedragsproblemen, hechting, hoogbegaafdheid, KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek), leerproblemen, maatschappelijk werk, ODD, oplossingsgericht werken, sova-training, speltherapie, trauma, verstandelijke beperking en weerbaarheid.

Binnen de psychosociale zorg bestaat ons aanbod uit de volgende vormen:
(Klik op onderstaande items voor meer informatie)

1. Gezinsbegeleiding

2. Behandeling

3. Begeleiding

4. Speltherapie

5. Sociale vaardigheidstraining