Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Opvoeden met hart en hoofd

 

Doelgroep
De cursus 'Opvoeden met hart en hoofd' is bedoeld voor echtparen en alleenstaande ouders met kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar oud.

Aantal bijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van ongeveer twee uur. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst lezen de deelnemers een hoofdstuk uit het werkboek. Na elke bijeenkomst krijgen de deelnemers een of meerdere thuisopdrachten mee.

Aantal deelnemers
De groepsgrootte is maximaal 12 echtparen (of 24 deelnemers).

Kosten
De kosten van de cursus bedragen voor een echtpaar € 130,- en per deelnemer € 75,-. De cursus wordt ook incompagny gegeven. De kosten van de cursus bedragen € 1560,- (inclusief reiskosten cursusleider en werkboeken voor de deelnemers). De groepsgrootte is maximaal 12 echtparen (of 24 deelnemers). Kosten van zaalhuur en koffie/thee zijn voor rekening van de opdrachtgever, zoals een (basis)school, een kerkelijke gemeente of een organiserende groep mensen. In afstemming tussen opdrachtgever en het ds. G.H. Kerstencentrum worden de cursusdata vastgesteld.

Informatie/aanvraag
Wilt u meer informatie of wilt u ons contracteren voor de cursus 'Opvoeden met hart en hoofd', neem dan contact op met het ds. G.H. Kerstencentrum; T 0318-517310 / E info@koc.nu.

 

Inhoud cursus

Bijeenkomst 1
De eerste bijeenkomst van deze opvoedcursus heeft als thema 'Ouders en kinderen, voor altijd verbonden' en staat in het teken van bezinning op het (christelijke) ouderschap. Wat betekent het om ouder en kind te zijn? Vanuit welke normen en waarden voed je je kinderen op? En hoe verhoudt het christelijke gezin zich tot de tijdgeest? Over deze vragen wordt nagedacht, met als doel helder te krijgen waar het om gaat binnen de christelijke opvoeding.

 

Bijeenkomst 2
Bijeenkomst twee heeft als thema 'Tussen macht, gezag en leidinggeven'. Veel ouders ervaren een spanningsveld in het zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds regels stellen en anderzijds ruimte geven. Hoe stel je op de juiste manier grenzen en hoe geef je op de juiste manier vrijheid? De ervaring leert dat bijna alle opvoedingsvragen terug te voeren zijn tot dit dilemma. Tijdens deze bijeenkomst worden er richtlijnen gegeven en vaardigheden geoefend, die kunnen helpen in het vinden van de balans tussen regels en ruimte.

 

Bijeenkomst 3
Wat zouden we zijn zonder taal? Je kunt je daar haast geen voorstelling van maken. Taal is een belangrijk middel om contact te maken met je medemensen. En contact is van levensbelang. Bijeenkomst drie heeft als thema 'Spreken is zilver, luisteren is goud!' Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij gesprekken met kinderen, waarbij het hoofddoel is: contact krijgen met de belevingswereld van je kind. Centraal daarbij staat de vraag: 'hoe raak ik als ouder afgestemd op dit specifieke kind met zijn eigen gevoelens, gedachten en ervaringen?' Daarnaast worden ook verschillende vaardigheden geoefend die kunnen helpen in het overleggen en praten met pubers.

 

Bijeenkomst 4
Ouderschap vraagt veel aan wijsheid, tact, liefde en zelfverloochening. Daar heb je elkaars steun hard voor nodig! Om die reden willen we in de laatste bijeenkomst stil staan bij het teamwork tussen ouders. Het thema van deze bijeenkomst is dan ook 'Ouderschap is teamwork: samenwerken of tegenwerken?' Hoewel het accent bij de laatste bijeenkomst ligt op het teamwork tussen twee ouders, geven we de groep alleenstaande ouders ook duidelijk een plaats.

 

Ter voorbereiding op elke bijeenkomst lezen de deelnemers een hoofdstuk uit het werkboek. Na elke bijeenkomst krijgen de deelnemers een of meerdere thuisopdrachten mee.