Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Koffiemorgens

 

Informatie voor ouders

Koffiemorgens is een concept waarbij ouders op een toegankelijke manier met andere ouders over opvoeding in gesprek gaan. Wat kan het een opluchting zijn om als moeder te horen dat die ouder, waarvan u denkt dat hij/zij alles goed voor elkaar heeft, tegen dezelfde dingen aanloopt als u. Wat kan het fijn zijn om net die praktische tip te horen, waardoor een 'probleem' zich bijna als vanzelf oplost. Ook kan het goed zijn om als opvoeder eens anders te kijken naar het gedrag van uw kind en uw eigen reactie daarop.

Tijdens de Koffiemorgens krijgt u als deelnemende ouder een informatiemap. Elke bijeenkomst krijgt u een nieuwe brochure voor in deze map. Aan de hand van deze brochure wordt het thema van de morgen behandeld. Dit gebeurt op interactieve wijze, waarbij van u als ouder ook een eigen inbreng wordt gevraagd. Op deze manier wisselen theorie en praktijk elkaar af. Alledaagse problemen kunnen  bespreekbaar worden gemaakt. Aan het einde van de morgen is er ruimte voor het bespreken van een opvoedkundig probleem van een van de deelnemers. Met alle deelnemers buigt u zich over de situatiebeschrijving en bedenkt u wat u in dit geval zou doen. De tips worden besproken en verzameld.

De morgens worden georganiseerd door de school van uw kind en staan onder leiding van een pedagogisch werker of orthopedagoog van het Ds. G.H. Kerstencentrum.

Informatie voor scholen

Er zijn ouders, en dat zijn er meer dan we denken, die net dat laatste duwtje nodig hebben om weer vertrouwen te hebben als opvoeder. Met deze uitgangspunten zijn koffiemorgens opgezet.

Koffiemorgens is een project dat in de afgelopen twee jaar op de Calvijnschool in Ederveen met succes is uitgevoerd. In een reeks van vier ochtenden is onder het genot van een kopje koffie door ouders gesproken over de alledaagse opvoeding. Dit gebeurde aan de hand van vier de thema's in een interactieve uitwisseling van theorie en voorbeelden uit de praktijk.

 

Koffiemorgens zijn geschikt voor een groepsgrootte van 8-10 ouders.

 

Mocht u als school belangstelling hebben voor deze ontspannen, maar krachtige manier bij het ondersteunen van ouders bij de opvoeding, dan kunt u contact opnemen met mevr. J.F. Ligtenberg (info@koc.nu).