Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Goed kwaad

 

Doelgroep
De cursus 'Goed kwaad' is bedoeld voor ouders, leerkrachten en (beroeps)opvoeders die zich willen toerusten in het omgaan met boos en opstandig gedrag.

Aantal bijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van twee en een half uur. Ter voorbereiding op beide bijeenkomsten lezen de deelnemers een hoofdstuk uit het werkboek. In het werkboek staat een aantal thuisopdrachten.

Aantal deelnemers
De groepsgrootte is minimaal acht en maximaal veertien deelnemers.

Locatie
De training 'Goed kwaad!' wordt op het ds. G.H. Kerstencentrum aangeboden. 

Informatie/aanvraag
Wilt u meer informatie of wilt u ons contracteren voor de cursus, neem dan contact op met drs. R.A. van der Garde; ds. G.H. Kerstencentrum; T 0318-517310 / E ravandergarde@koc.nu.

 

Inhoud cursus

Training voor ouders, leerkrachten en (beroeps)opvoeders die zich willen toerusten in het omgaan met boos en opstandig gedrag van kinderen.
Elk kind is wel eens boos. Boosheid is een menselijke emotie. Maar op een goede manier met die emotie omgaan is een hele kunst. Voor kinderen en in niet mindere mate voor opvoeders! Boosheid van kinderen roept immers boosheid bij opvoeders op, maar boos reageren zorgt er meestal niet voor dat de boosheid van het kind stopt. Sterker nog: opvoeders en kinderen kunnen zo gemakkelijk in een negatieve spiraal terechtkomen waarbij steeds meer heftige boosheid ontstaat, zowel aan de kant van het kind als aan de kant van de opvoeder.

Het ds. G.H. Kerstencentrum heeft een groepsprogramma ontwikkeld waarbij opvoeders een methode aangereikt krijgen die hen helpt om:
- het opstandige gedrag van het kind te begrijpen;
- inzicht te krijgen in de wijze waarop zij zelf reageren;
- op een helpende manier te reageren op boos en opstandig gedrag

 

Kinderen met lastig gedrag zijn geen lastige kinderen, maar kinderen met een last
Boosheid en agressie vormen voor opvoeders lastig gedrag. Toch zijn kinderen die zulk gedrag vertonen niet te bestempelen als 'lastige kinderen', maar veel meer als 'kinderen met een last'. Bijvoorbeeld de last van het niet goed kunnen inschatten van sociale situaties of de last van het niet goed kunnen beheersen van eigen emoties. Kinderen met boos en opstandig gedrag zijn bij uitstek kinderen die op opvoeders zijn aangewezen om met deze last te leren omgaan.
Ouders en opvoeders zijn de hoofdverantwoordelijken binnen de opvoedrelatie. Zij hebben de uitdaging de 'oudste en wijste' te zijn en een negatieve spiraal te doorbreken. De eersten die dan ook de eigen emoties onder controle moeten hebben, zijn opvoeders zelf! Tijdens deze training wordt een aantal vaardigheden geoefend die ingezet kunnen worden om kinderen te helpen negatief gedrag om te buigen naar positief gedrag.


Korte beschrijving van de training 'Goed kwaad!'

Bijeenkomst 1
Tijdens de eerste bijeenkomst staan we stil bij de achtergronden en oorzaken van boos, opstandig en agressief gedrag. We denken daarbij onder andere na over de vraag in hoeverre dit gedrag aangeleerd of aangeboren is. Opvoeders worden vervolgens geholpen om het gedrag van het kind te vertalen in een opvoedingsvraag. Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen we ook één van de belangrijkste principes aanreiken die opvoeders helpt weerstand te bieden tegen dit moeilijke gedrag.

 

Bijeenkomst 2
Tijdens de tweede bijeenkomst bespreken we een aantal vaardigheden die opvoeders kunnen aanwenden om boosheid en agressie op zo'n manier te hanteren dat het kind zich geholpen voelt en de opvoeders zich bekwaam voelen. De rode draad daarbij vormt het uitgangspunt dat alle kinderen twee basisbehoeften hebben:
1. Grenzen; begrenzing van gedrag geeft een kind duidelijkheid en veiligheid.
2. Nabijheid; begripvolle en koesterende opvoeders geven een kind rust en maken hierdoor het kind ontvankelijk voor de leiding van opvoeders.

Aan opvoeders de uitdaging om aan deze twee behoeften tegemoet te komen, juist als het gedrag van het kind het tegenovergestelde bij opvoeders oproept!