Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Bekostiging

 

U zult begrijpen dat aan genoemde activiteiten kosten verbonden zijn. Tijdens de intake worden met ouders de bekostigingsmogelijkheden besproken.

Met diverse kerkverbanden zijn afspraken gemaakt over financiële ondersteuning aanvullend op de eigen bijdrage van ouders. Daarnaast wordt samen met de ouders besproken of er mogelijkheden zijn om een beroep te doen op bekostiging via AWBZ (Persoonsgebonden Budget of Zorg in Natura), middelen uit WMO of subsidie vanuit de burgerlijke gemeente.

Aan het begin van het traject stelt het Ds. G.H. Kerstencentrum als zorginstelling met u als zorgvrager een zorgovereenkomst op waarin de leveringsvoorwaarden van de zorg genoemd zijn alsook de afspraken die gemaakt zijn qua bekostiging.